Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O nas

Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o.o. powstały z dniem 1 marca 2002 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Miejsko-Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Koźminie Wlkp. Spółka powołana została jako jednoosobowa spółka Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki pełni Rada Nadzorcza.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, gospodarka ściekami, eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Od 2021 roku Spółka jest operatorem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Wersja XML