Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSZOK

PDFUchwała w sprawie ustanowienia limitów na PSZOK.pdf
 

Co to jest PSZOK?

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH to specjalnie wydzielone miejsce, w którym mieszkańcy z terenu gminy Koźmin Wielkopolski mogą BEZPŁATNIE ( w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostawić wytworzone przez siebie odpady, selektywnie zebrane oraz odpady problemowe, czyli takie, których nie można wrzucać do zwykłych pojemników, czy worków.

Lokalizacja PSZOK i godziny otwarcia

PSZOK znajduje się przy ul. Prostej w Koźminie Wielkopolskim. Punkt jest oznakowany, ogrodzony oraz monitorowany całodobowo. Operatorem PSZOK są Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Tel. 501 512 402

Godziny otwarcia :

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek 12.00 – 18.00

Środa 10.00 – 16.00

Czwartek 12.00 – 18.00

Piątek 10.00 – 16.00

Sobota 8.00 – 14.00

Niedziela nieczynne

Jakie odpady komunalne będą przyjmowane do PSZOK?

Uwaga! PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci, przyjmowane są jedynie odpady odpowiednio posegregowane i nie zanieczyszczone
innymi odpadami.

Wymagania dotyczące dostarczania odpadów na PSZOK

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:


Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy bezpłatnego przyjęcia odpadów

Kto może oddać odpady do PSZOK?

Z usługi PSZOK maja prawo korzystać wszyscy mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski. Odwiedzając PSZOK trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania tj. dowód osobisty lub/i dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc, dokument potwierdzający adres zameldowania na terenie Gminy. Obsługa PSZOK ma prawo żądania okazania tych dokumentów, a w przypadku ich braku – odmowy przyjęcia odpadów.

Postępowanie na terenie PSZOK – u

 1. Zgłoszenie się do obsługi PSZOK w celu weryfikacji dostarczonych odpadów i wskazania miejsca ich rozładunku.
 2. Ważenie odpadów.
 3. Umieszczenie odpadów w wyznaczonych pojemnikach lub kontenerach pod nadzorem pracownika obsługi.
 4. Wypełnienie formularza przyjęcia odpadów
  komunalnych.

Przed wjazdem należy dostosować się do sygnalizacji świetlnej oraz kierunków ruchu wynikających z oznaczeń!

 

 

Wersja XML