Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwają prace nad dokumentacją na odwiert studni głębinowej

Od połowy 2020 roku trwają prace nad wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej odwiertu nowej studni głębinowej na ujęciu wody w Koźminie Wlkp. Projektowana studnia 2b ma zastąpić studnię nr 2a, która ze względu na zły stan techniczny straciła wydajność.

Wyłączenie studni z eksploatacji będzie wiązało się z jej fizyczną likwidacją, zgodnie z określonymi w przepisach zasadami.

Ze względu na obserwowaną od jakiegoś czasu suszę hydrologiczną i ograniczone zasoby wody ujmowanej z pokładów dolnojurajskich Spółka planuje również likwidację studni w m. Psie Pole.

Likwidacja nieczynnej studni pozwoli na przeniesienie jej zatwierdzonych zasobów na ujęcie wody w Koźminie Wlkp.

Wersja XML