Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Limity ilości odpadów na PSZOK

22 lutego 2021 roku Rada Miejska uchwałą nr XXVI.180.2021, ustanowiła limity ilościowe dla trzech rodzajów odpadów przyjmowanych na PSZOK.

1. Odpady budowlane i rozbiórkowe - do 600 kg, raz na dwa lata kalendarzowe, z jednego gospodarstwa domowego.

2. Zużyte opony - do 8 szt., raz na dwa lata kalendarzowe, z jednego gospodarstwa domowego.

3. Odpady wielkogabarytowe - do 600 kg, raz na dwa lata kalendarzowe, z jednego gospodarstwa domowego.

PDFUchwała w sprawie ustanowienia limitów na PSZOK.pdf
 

Wersja XML