Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oszczędzajmy wodę!

OSZCZĘDZAJMY WODĘ!

Szanowni Państwo!

Ponownie apelujemy o ograniczenie zużycia wody do innych celów niż bytowe.

Fala upałów oraz ograniczone możliwości ujęć wody na terenie gminy i związany z tym znaczny wzrost zużycia wody zmusza nas do zaapelowania do Państwa o to, by w najbliższym czasie:

 racjonalnie wykorzystywać wodę pobieraną do celów bytowych.

Odpowiedzialne korzystanie z wody pozwoli na zachowanie ciągłości dostaw do mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że znacznie zwiększony pobór chwilowy wody może spowodować spadki ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie gminy, a wahania ciśnienia spowodują pogorszenie jej jakości.

Zarząd KUK sp. o. o.

Wersja XML