Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRAWIE 5 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA DO INWESTYCJI SPÓŁKI!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 5271 z 30 czerwca 2022 r. zatwierdził listę inwestycji przyjętych do udzielenia pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór odbył się w terminie od 1 do 15 kwietnia 2022 roku.

Pojawiająca się kolejna możliwość dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych skłoniła nas do złożenia wniosku.

Wniosek złożony przez KUK sp. z o.o. znalazł się na tej liście!

Inwestycje objęte wnioskiem to:

Łączny koszt inwestycji netto: 4 998 550,00 zł

Wersja XML